• Siepraw
  Witamy na naszej stronie!
  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Ziemi Sieprawskiej
 • Ziemia Sieprawska z lotu ptaka
  Ziemia Sieprawska
  zaprasza...

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Stowarzyszenie działające na rzecz promocji Sieprawia, utrwalania jego historii, kultury i tradycji, opieki nad zabytkami i innymi śladami przeszłości, wsparcia materialnego oraz integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców Gminy Siepraw.

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę entuzjastów z Sieprawia. Oficjalna rejestracja Stowarzyszenia odbyła się 3 listopada 1999r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Działamy od przeszło 20 lat!

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Konieczność zachowania historycznych podstaw naszej kultury powinna być troską każdego człowieka, któremu bliskie są wartości poszanowania tradycji oraz dziedzictwa kulturowego. Całokształt dorobku lokalnej społeczności, utrwalany i gromadzony w ciągu jej dziejów, wzbogacany jest nowymi dziełami twórczymi, artystycznymi oraz rzemieślniczymi, które wymagają opieki i popularyzacji. Wsparcia wymagać może również sama społeczność lokalna, zarówno na płaszczyźnie kultury, integracji, jak i życia codziennego.

Świadomość znaczenia wspomnianych zagadnień pozwoliła nam określić płaszczyznę działalności Stowarzyszenia oraz wyodrębnić poszczególne cele statutowe. Działania prowadzące do realizacji tych celów podejmowane są przez nas całkowicie społecznie i żaden z członków Stowarzyszenia nie odnosi z tego tytułu żadnych korzyści finansowych. Nadżędną ideą działaności Stowarzyszenia jest poszanowanie naszej Ziemi Sieprawskiej i połączenie jej dziedzictwa ze współczesnością.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Stary Kościół w Sieprawiu

Promocja Ziemi Sieprawskiej

Dostrzegając atrakcyjność oraz ogromny potencjał regionu podejmujemy szereg działań mających na celu promowanie Ziemi Sieprawskiej wraz z jej kulturą, historią i przyrodą.

Siepraw - Akcja Gdzie Polakom Spocząć Przyszło

Utrwalanie lokalnej historii

Utożsamianie się z dziedzictwem historycznym regionu stwarza warunki do tworzenia się silnej i świadomej wspólnoty lokalnej. Dbamy o utrwalanie i upowszechnianie historii Ziemi Sieprawskiej.

Zabytkowa Kapliczka w Sieprawiu

Opieka nad zabytkami

Organizując zbiórki i kwesty podejmujemy się renowacji zabytkowych nagrobków na sieprawskich cmentarzach, przydrożnych kapliczek i innych obiektów mających znaczenie historyczne.

Popularyzacja lokalnej twórczości artystycznej

Popularyzacja twórczości

Upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej odgrywa bardzo duże znaczenie w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców Ziemi Sieprawskiej oraz w popularyzacji regionu.

Piknik Integracyjny w Sieprawiu

Integracja i wsparcie

Proponujemy różne formy wspierania społeczności lokalnej poprzez współorganizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących mieszkańców Gminy oraz organizując imprezy integracyjne.

Gmina Siepraw:

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.

Działamy na rzecz Ziemi Sieprawskiej oraz jej mieszkańców.

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane naszą działalnością oraz wsparciem.

Nasz adres: ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw

E-Mail: info@siepraw-stowarzyszenie.pl

Nasza strona: siepraw-stowarzyszenie.pl

Nasza lokalizacja na mapie

Informacje o Stowarzyszeniu

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Forma prawna: Stowarzyszenie

Data rejestracji: 03 listopada 1999r.

KRS: 0000147869

NIP: 6811771912

REGON: 357152727

Organ spawujący nadzór: Starosta Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący: Piotr Nowak

Sekretarz: Janina Przęczek

Skarbnik: Andrzej Matys