Siepraw - Zakliczyn - Czechówka - Łyczanka

Gmina Siepraw

Teren Gminy rozciąga się na Pogórzu Wielickim, w zlewni rzek Raba i Skawinka, częściowo Gmina położona jest nad Zalewem Dobczyckim. Gmina Siepraw leży w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w odległości 21 km od Krakowa, 33-35 min. jazdy samochodem (wg Google Maps). W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega międzynarodowa droga E7 łącząca Kraków z południową granicą Państwa. Powierzchnia Gminy wynosi 31,92 km². Dla porównania średnia powierzchnia gminy w woj. małopolskim to 83,42 km2, a średnia powierzchnia gminy w Polsce to 126,18 km2. W jej skład wchodzą 4 wsie: Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn. Gmię zamieszkuje ok. 8700 mieszkańców.

Rzeźba terenu ma charakter pogórski w niższych partiach i średniogórski w wyższych i cechuje się dużym zróżnicowaniem pionowym i horyzontalnym. Jest to najbardziej wyrazista cecha kształtująca krajobraz rolniczy na tym obszarze. Zabudowania usytuowane wzdłuż ujść potoków i wzdłuż rzek tworzą charakterystyczny dla krajobrazu typ wsi łańcuchowych, z nieco odległymi, położonymi na zboczach przysiółkami, na które składa się nieliczna zabudowa. Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego są liczne kapliczki.

Obszar gminy leży w karpackiej dzielnicy klimatycznej, w zasięgu piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. Jest to klimat łagodny, charakteryzują go: średnie temperatury roczne około +8°C, dwumiesięczny okres zalegania pokrywy śnieżnej (styczeń - luty), której grubość nie przekracza 20-30 cm. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, co ma niekorzystne znaczenie dla jakości powietrza (wieje z obszaru zanieczyszczonego Śląska). Roczna suma opadów przekraczająca 700 mm (z kulminacją w czerwcu i lipcu, oraz minimum w październiku i w styczniu), okres wegetacyjny wynosi od 200-212 dni.

Opracowano na podstawie Oficjalnego Serwisu Urzędu Gminy Siepraw