Ratujemy kolejne zabytki

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Zakończyły się prace konserwatorskie obejmujące renowację obrazów i rzeźb z kapliczki przy ul. Jana Pawła II w Sieprawiu. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej pozyskało na ten cel kwotę w wysokości 19881 zł w ramach grantu pod tytułem „Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego na Obszarze LGD Turystyczna Podkowa”. Całkowitej renowacji poddano 5 obrazów wraz z ramami oraz 7 rzeźb drewnianych i kamiennych.

Udało się także pozyskać dodatkową kwotę w wysokości 2400 zł z Urzędu Gminy w Sieprawiu, co umożliwiło renowację zabytkowych obrazów i drewnianych świeczników, która nie była objęta grantem. W ten sposób udało się odnowić niemal całe wyposażenie XIX wiecznej kapliczki. Pozyskanie tej dodatkowej dotacji stało się możliwe dzięki naszej współpracy z sieprawskim Klubem 50+, za co składamy najszczersze podziękowania. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się te tego szczytnego celu.

Grant