Historia i działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej zostało utworzone przez grupę entuzjastów w 1999r. Organizację powołano w celu promocji Ziemi Sieprawskiej, utrwalania jej historii i tradycji, integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców wszystkich miejscowości Gminy Siepraw oraz opieki nad zabytkami i innymi śladami przeszłości. Stowarzyszenie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Siepraw, zarejestrowano 3 listopada 1999r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W chwili założenia organizacja liczyła 30 członków stałych oraz 3 członków honorowych wspierających działalność Stowarzyszenia. Obecnie w Stowarzyszeniu aktywnie działa 15 członków, 4 członkowie wspierają go honorowo. Pierwszym prezesem SPZS został mgr inż. Wiesław Wielgus, a w skład zarządu weszli Anna Płachta z Zakliczyna oraz Stanisław Konarski z Sieprawia. Obecnie funkcję prezesa sprawuje Piotr Nowak, obok którego w zarządzie znajdują się Janina Przęczek oraz Andrzej Matys.

Zebranie założycielskie - 21.04.1999r.
Spotkanie założycielskie
Pierwsi członkowie Stoważyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej
Inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia
Pomysłodawcy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej
Utworzenie Stowarzyszenia
Zdjęcie pamiątkowe inicjatorów Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

W roku 2001 Stowarzyszenie wydało czasopismo pod nazwą „Z Czterech Stron Gminy”, które do dziś odgrywa bardzo ważną rolę informacyjną i promocyjną w regionie. Obecnie wydawcą czasopisma jest Gmina Siepraw, z którą członkowie Stowarzyszenia ściśle współpracują zarówno pod kątem redakcyjnym jak i autorskim.

Przeszło 20 lat działalności Stowarzyszenia zaowocowało współorganizowaniem licznych imprez kulturalnych, sportowych oraz integracyjnych, a także obchodów świąt państwowych i parafialnych. Organizowano wystawy twórczości lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografików), koncerty, konkursy i festiwale. Podjęto współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, parafiami Siepraw i Zakliczyn, Lokalną Grupą Działania Turystyczna Podkowa, biblioteką gminną oraz licznymi szkołami.