Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Ocalić od zapomnienia

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym projekcie. Ocalmy od zapomnienia!

Projekt Ocalić od Zapomnienia, realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej, zakłada cyfrową archiwizację cennych dokumentów historycznych dotyczących regionu Sieprawia. Stare fotografie, księgi, pisma, listy, pocztówki i wszelkie, inne dokumenty i pamiątki, które zostaną nam tymczasowo udostępnione przez mieszkańców naszej Gminy, zostaną zeskanowane i dokładnie opisane, stając się częścią nowoczesnej i atrakcyjnej skarbnicy wiedzy na temat lokalnej historii. Takie cyfrowe archiwum zabezpieczy dokumenty przed zniszczeniem oraz umożliwi łatwy i szybki dostęp do danych historycznych związanych z regionem Sieprawia dla wszystkich zainteresowanych. Najciekawsze materiały zostaną przedstawione za pośrednictwem konta założonego w Centrum Archiwistyki Społecznej oraz zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

Nasz projekt został wsparty przez fundację ARTS, która przeprowadziła nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Działaj Lokalnie 2022”. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej uzyskało w ten sposób dofinansowanie w wysokości 4500 zł, które w całości zostanie przeznaczone na realizację projektu.

Społeczność Gminy Siepraw bardzo chętnie angażuje się w projekty służące ocaleniu od zapomnienia dawnych zwyczajów, tradycji i pamięci o swoich przodkach. Pielęgnowanie lokalnej historii i tożsamości wymaga dziś wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik, pozwalających połączyć przeszłość z teraźniejszością. Atrakcyjny, szybki i szeroki dostęp do zasobów historycznych, związanych z Sieprawiem, stanie się nieocenionym źródłem wiedzy dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Realizacja naszego projektu stanie się też dla wielu pretekstem do zatrzymania się na chwilę w tym pędzącym, w zawrotnym tempie, świecie, popatrzenia wstecz i pochylenia się nad śladami przeszłości, co samo w sobie wydaje się mieć ogromną wartość.

Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest cyfrowa archiwizacja cennych dokumentów historycznych obejmujących swoją tematyką region Sieprawia.

apple mockups
Cele szczegółowe:

DOSTĘP DO INFORMACJI

Łatwy i szybki dostęp do dokumentów i informacji historycznych dla wszystkich zainteresowanych.

NOWOCZESNA FORMUŁA

Umożliwienie korzystania z dokumentów oraz danych historycznych w nowoczesnej formie współczesnym oraz przyszłym pokoleniom.

ZABEZPIECZENIE

Zabezpieczenie cennych danych historycznych przed uszkodzeniem lub też innymi wypadkami losowymi.

INSPIROWANIE

Zainteresowanie dzieci i młodzieży domowymi pamiątkami, które mogą zawierać cenne walory historyczne.

UPOWRZECHNIANIE

Stworzenie i upowrzechnienie bogatego archiwum dokumentów historycznych dla szkół, organizacji, rekonstruktorów i wszystkich innych, zainteresowanych historią naszego regionu.

POPULARYZACJA

Popularyzacja lokalnej historii poprzez zorganizowanie wystawy, wydanie albumu lub książki oraz prezentowanie najciekawszych pozycji na naszej stronie internetowej.

INTEGRACJA

Integracja środowiska lokalnego we wspólnym poszukiwaniu dokumentacji związanej z lokalną historią.

PROMOWANIE REGIONU

Zaprezentowanie najciekawszych materiałów za pośrednictwem Centrum Archiwistyki Społecznej.

Zapraszamy do współpracy

Zachęcamy do współpracy wszystkich mieszkańców naszej gminy, oraz inne osoby związane z Sieprawiem. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą, pozyskaną pozycję. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu starych i ciekawych dokumentów i miałby ochotę podzielić się z innymi tymi cennymi pamiątkami – serdecznie zapraszamy. Pamiątki, zdjęcia, pocztówki, listy i wszystko inne, co dotyczy naszej lokalnej historii wypożyczymy, zeskanujemy i oddamy w nienaruszonym stanie. Wspólnie przybliżymy dawne dzieje naszej miejscowości, wspominać będziemy jej mieszkańców i odnajdziemy naszych przodków. Razem stworzymy naszą skarbnicę wiedzy historycznej i ocalimy naszą historię od zapomnienia.

Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem naszego cyfrowego archiwum i chętnych do udostępnienia nam jakichkolwiek materiałów - prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, lub bezpośrednio z nami pisząc na adres mailowy:info@siepraw-stowarzyszenie.pl

Organizatorzy

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej we współpracy z GOKiS oraz Urzędem Gminy w Sieprawiu. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki, Przyrody i Przyjemności ARTS oraz Gminę Siepraw:

Logo Działaj Lokalnie
Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja Sztuki,
Przyrody i Przyjemności ARTS
Gmina Siepraw