Opieka nad zabytkami

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej
Renowacja zabytkowych nagrobków na sieprawskich cmentarzach
Zabytkowy bagrobek w sieprawiu.
Zabytkowa kapliczka w Sieprawiu.
Zabytkowy pomnik w Sieprawiu.
Cmentarz w Gminie Siepraw.
Kwesta w Sieprawiu
Zbiórka na odnowę zabytków w Sieprawiu
Uchronić od zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko–słowackiego
Uchronić od zapomnienia - Siepraw
Ochrona zabytków w Sieprawiu
Przydrożne figury - Siepraw
Przydrożne figury pogranicza - Siepraw