Realizujemy projekt "Przyroda Daje Siłę", w ramach programu Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Czas pandemii pokazał, że człowiekowi potrzebny jest kontakt z przyrodą, dzięki czemu czujemy się bezpieczniej i spokojniej. Coraz więcej ludzi zaczęło doceniać kontakt z naturą, rozpoczęli baczniej obserwować otaczający nas świat zwierząt. Społeczność Gminy Siepraw jest otwarta na ciekawe inicjatywy, które aranżowane są na ogólnodostępnych obszarach. Projekt PRZYRODA DAJE SIŁĘ zakłada posianie kwietnej łąki, urządzenie ścieżki dojścia do łąki, instalacja ławki, domków dla owadów oraz domu dla jeża. Gmina Siepraw udostępniła teren przy Słonecznym Parku na realizację projektu co mamy nadzieję będzie sprzyjało częstym odwiedzinom kwietnego zakątka. Projekt ma aspekt ekologiczny.

Społeczność Gminy Siepraw zyska doskonały materiał edukacyjny pozwalający zaobserwować przyrodę z bliska, cykl wzrostu roślin, życie owadów. Projekt przyczyni się do wzrostu świadomości na temat otaczającej nas przyrody, co długofalowo będzie owocowało większą świadomością ekologiczną.

Dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki, Przyrody i Przyjemności ARTS oraz Gminę Siepraw:

Logo Działaj Lokalnie
Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja Sztuki,
Przyrody i Przyjemności ARTS
Gmina Siepraw